Contact > Aanmeldingsformulier

Aanmeldingsformulier

Wilt u zich als school aanmelden voor Flits en Fun Schoolfotografie? Vul dan ons aanmeldingsformulier in!

Gegevens School

Naam school
Naam directeur
Contactpersoon
Functie
Contactpersoon 2
Functie
Aantal leerlingen

Bezoekadres

Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Land

E-mail
Telefoon

Opmerkingen

Wensen fotografie

Opname datum
-
-
Schooljaar
Hoeveelste jaar

Afspraken fotografie

Hulp/begeleiding

Is er extra hulp (zoals hulpouders) die de fotograaf kunnen bijstaan met schikken, mondjes poetsen e.d.?

Zo ja, hoeveel en wie?

Individuele foto's

Achtergrondkleur
Opmerkingen

Naam locatie

Hoe heet de ruimte waar we onze studio mogen opbouwen?

  Afwezige leerlingen
 • Krijgen een waardebon om een foto te laten maken bij ons in de studio in Vlissingen
  Verantwoordelijkheid van school
 • Zorgdragen dat de fotografie ruimte klaar is voor gebruik

Groepsfoto's

 

(Standaard bij goed weer buiten)

Alternatieve ruimte

Welke locatie kan gebruikt worden bij slecht weer?

Teamfoto?
Tekst groepsfoto

Exacte tekst die onder de groepsfoto gewenst is:

Opmerkingen

  Verantwoordelijkheid van school
 • Zorgdragen dat stoelen/banken klaar staan voor de groepsfoto
 • Zorgdragen dat attributen klaar staan (indien gewenst)

Broer/zus foto's

Gewenste locatie
op school
in winkel:

Bij bestelling van minimaal €9,95 kan deze foto gratis mee besteld worden met een kortingscode die vermeld wordt in de inlogbrief.

Broer/zus op school
Opmerkingen


Afspraken planning

Planning fotografie

Wie maakt de planning?
Flits&Fun maakt de planning
Uw school maakt de planning
Opmerkingen

Wanneer kunnen wij uw planning ontvangen?
-
-
  Informatie t.b.v. planning
 • Opbouwen studio +/- 1 uur (mogelijk vanaf 07:30 uur)
 • Individuele foto's +/- 1 min. per leerling
 • Groepsfoto's +/- 15 min. per klas
 • Broer/zus op school +/- 1,5 min. per foto
 • Broer/zus buiten school +/- 2 min. per foto
 • Plan evt. iets meer tijd in voor onderbouw en iets minder voor bovenbouw

Informatiebrief voor de ouders

Wilt u dat wij een brief verzorgen?
Wanneer wilt u deze uiterlijk ontvangen?
-
-


Bestellen en afleveren

Bestellingen

 • Online periode: Tot 1 jaar na opnamedatum
 • Verzenden: Naar huisadres met verzendkosten
 • Afhalen winkel: Kosteloos
 • Bezorgmoment op school: Gratis indien voor de uiterlijke besteldatum is besteld. De week na het verstrijken van de besteldatum wordt alles naar school verstuurd. Hierna vervalt deze mogelijkheid.
Afhalen in de winkel?
Bezorgmoment op school?
Uiterlijke besteldatum voor bezorgmoment op school
-
-
Opmerkingen

Naderhand af te leveren

 • Docentenpakketten: 13x18 portret, 8 pasfoto's, 13x18 klassenfoto en 13x18 teamfoto
 • Schoolverlaters: Koppenkaarten, groepsfoto of groepsfoto met namenlijst
 • CD/DVD: verkleinde foto's voor bijvoorbeeld uw website
Docentenpakketten
Anders

Schoolverlaters

Let op: Leerkrachten groep 8 moeten ook een individuele foto laten maken voor de koppenkaarten.

Anders

Fotos digitaal ontvangen

Aan te leveren door school

Leerlingen lijst
Broer/zus lijst
Uiterlijke ontvangstdatum aan te leveren lijsten
-
-
Anders

  Aanleverspecificaties
 • Graag aanleveren als Excel bestand per kolom
 • Verplichte kolommen: Volledige naam en groep
 • Bij voorkeur ook kolommen voor: Telefoonnummer(s) en emailadres(sen)
 • Alle gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld en niet gebruikt worden voor commerciële uitingen
  Overige informatie
 • Brieven met inlogcodes blijven achter op school
 • SCHOOL MAG DE BRIEVEN PAS UITDELEN NA INSTRUCTIE VAN FLITS&FUN (als de foto\'s online staan)

Opmerkingen

Opmerkingen

Terug naar overzicht