Contact > Aanmeldingsformulier

Aanmeldingsformulier

Wilt u zich als school aanmelden voor Flits en Fun Schoolfotografie? Vul dan ons aanmeldingsformulier in!

Gegevens School

Soort aanmelding
Naam school
Naam directeur
Contactpersoon
Functie
Contactpersoon 2
Functie
Aantal leerlingen

Bezoekadres

Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Land

E-mail
Telefoon

Opmerkingen

Datum fotografie

Voorkeursdatum optie 1
-
-
Voorkeursdatum optie 2
-
-
Voorkeursdatum optie 3
-
-
Opmerkingen voorkeursdatum
Schooljaar

Afspraken fotografie

Hulp/begeleiding

Is er extra hulp (zoals hulpouders) die de fotograaf kunnen bijstaan?

Zo ja, hoeveel en wie?

  Verantwoordelijkheid van school
 • Zorgdragen dat de fotografieruimte klaar is voor gebruik.
 • Bij veel licht inval zorgen voor verduistering.
 • Zorgdragen dat stoelen/banken klaarstaan voor de groepsfoto.
 • Zorgdragen dat attributen klaar staan (indien gewenst).

Individuele foto's

Poses

Pose

Achtergrond

Achtergrondkleur
Opmerkingen

Opbouw studio

In welke ruimte mogen we onze studio opbouwen?

Afwezige leerlingen

Wilt u dat wij de leerlingen die afwezig waren op de dag van fotograferen een waardebon aanbieden voor het laten maken van een foto bij ons in de studio van Vlissingen?

Opmerkingen
Afwezige leerlingen

Wilt u dat wij een dag terugkomen om de leerlingen die afwezige waren alsnog te fotograferen?

Voorkeursdatum
-
-
Of

Wilt u dat wij de leerlingen die afwezig waren op de dag van fotograferen een waardebon aanbieden voor het laten maken van een foto bij ons in de studio van Vlissingen?

Opmerkingen

Groepsfoto's

Standaard bij goed weer buiten

Alternatieve ruimte

Welke locatie kan gebruikt worden bij slecht weer?

Teamfoto gewenst?
Teamfoto op dezelfde dag?
Voorkeursdatum
-
-
Voorkeurstijdstip
:
Opmerkingen

Tekst groepsfoto

Exacte tekst die onder de groepsfoto gewenst is:

Opmerkingen


Broer/zus foto's

Gewenste locatie
Broer/zus op school
Opmerkingen

Afspraken planning

Planning fotografie

Wie maakt de planning?
Opmerkingen

Aan/afleveren planning uiterlijk
-
-
  Richtlijn planning
 • Opbouwen studio +/- 1 uur (mogelijk vanaf 07:30 uur)
 • Individuele foto's +/- 1 min. per leerling
 • Groepsfoto's +/- 15 min. per klas
 • Broer/zus op school +/- 1,5 min. per foto
 • Broer/zus buiten school +/- 2 min. per foto
 • Plan evt. iets meer tijd in voor onderbouw en iets minder voor bovenbouw
 • Graag rekening houden met pauze voor de fotograaf
  Richtlijn planning
 • Opbouwen studio +/- 1 uur (mogelijk vanaf 07:30 uur)
 • Individuele foto's +/- 30 sec. per leerling
 • Groepsfoto's +/- 15 min. per klas
 • Graag rekening houden met pauze voor de fotograaf

Informatiebrief voor de ouders

Wilt u dat Flits&Fun een informatiebrief maakt?
Uiterlijke afleverdatum per mail?
-
-


Bestellen en afleveren

Bestellingen

 • Online periode: Tot 1 jaar na opnamedatum
 • Verzenden: Naar huisadres met verzendkosten. Deze optie wordt altijd standaard aangeboden.
 • Afhalen winkel: Geen extra kosten
 • Bezorgmoment op school: Gratis indien voor de overeengekomen besteldatum is besteld. De week na het verstrijken van de besteldatum wordt alles naar school verstuurd. Hierna vervalt deze mogelijkheid.
Afhalen in de winkel?
Bezorgmoment op school?
Uiterlijke besteldatum voor bezorgmoment op school
-
-
Opmerkingen

Naderhand af te leveren

 • Docentenpakketten: 13x18 portret, 8 pasfoto's, 13x18 klassenfoto en 13x18 teamfoto
 • Schoolverlaters: Koppenkaarten, groepsfoto of groepsfoto met namenlijst
 • CD/DVD: verkleinde foto's voor bijvoorbeeld uw website
Docentenpakketten
Anders

Schoolverlaters

Let op: Leerkrachten groep 8 moeten ook een individuele foto laten maken voor de koppenkaarten.

Anders

Fotos digitaal ontvangen
Opmerkingen

Opmerkingen

Inloggegevens

  Inlogcodes om foto’s te bestellen kunnen op de volgende manieren bij de ouders komen:

  Als brief
 • Brieven met inlogcodes blijven achter op school
 • School deelt deze brieven uit aan de leerlingen
 • SCHOOL MAG DE BRIEVEN PAS UITDELEN NA INSTRUCTIE VAN FLITS&FUN (als de foto\'s online staan)


 • Digitaal
  Wij verzenden de brieven rechtstreeks per mail naar de ouders op het moment dat de foto’s online staan

  Voordelen digitaal:
 • Wijzigingen kunnen tot op het laatste moment voor verzenden aangepast worden.
 • De leerlingenlijsten hoeven slechts een week voordien aangeleverd te worden.
 • Minder milieubelastend.
 • De brieven hoeven niet met de leerlingen mee.
Hoe wilt u dat de inloggegevens bij de ouders komen?
Opmerkingen
  De inlogcodes voor de foto’s worden digitaal per mail naar de ouders verzonden op het moment dat de foto’s online staan.

Aan te leveren door school

Leerlingen lijst
Broer/zus lijst
Uiterlijke ontvangstdatum aan te leveren lijsten
-
-
Anders

  Aanleverspecificaties
 • Graag aanleveren als Excel bestand per kolom
 • Verplichte kolommen: Volledige naam, groep en e-mailadres
 • Bij voorkeur ook kolommen met telefoonnummer(s)
 • Alle gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld en enkel gebruikt voor informatie m.b.t. schoolfotografie

Opmerkingen

Opmerkingen

Terug naar overzicht